Lidmaatschap

Om met Harmonie Crescendo mee te willen spelen moet je lid zijn. Een lid is contributieplichtig en deze wordt maandelijks per incasso afgeschreven. Als lid moet je je instrument beheersen en noten kunnen lezen. Veelal hebben nieuwe leden op de muziekschool een opleiding gehad, maar dit is geen vereiste als de kennis op een andere manier is verkregen. Een lid kan indien voorradig en/of in overleg, een muziekinstrument in bruikleen krijgen. Er zijn saxofoons, trompetten, trommels, trombones, dwarsfluiten, klarinetten en nog veel meer instrumenten. Je mag natuurlijk ook je eigen instrument meebrengen. Bladmuziek wordt door Crescendo geregeld. Ook krijgt elk lid een Crescendo-uniform en carnavalskleding. Al deze benoemde onderdelen blijven eigendom van Crescendo.

Contributie. De maandelijkse contributie bedraagt: senioren (vanaf 16 jaar) € 16,00 per maand, junioren t/m 15 jaar € 12,00 per maand.

Gezinsleden. Voor gezinsleden geldt: 3e lid per gezin betaalt de helft van de contributie. 4e lid (5e lid etc.) per gezin betaalt geen contributie.

Muziekschool. Voor de jeugdleden van Harmonie Crescendo geeft de Gemeente Montferland korting op de lesgeldtarieven van de muziekschool. Natuurlijk is wel belangrijk, dat je regelmatig studeert.